|

Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Yüksek Lisans Programına katılmak isteyen adaylar akademik takvimde belirtilen tarihlerde internet üzerinden ön başvuru yapabilirler. Daha sonra da akademik takvimdeki tarihlerde, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aşağıdaki belgelerle birlikte bizzat başvurarak kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

1. Başvuru sahibinin imzası bulunan 'Ön Başvuru Belgesi’ (Bu belgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.)

2. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)

3. Not Durum Belgesinin (transkript) aslı veya mezun olunan üniversiteden onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)

4. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf

5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

6. Askerlik Durum Belgesi (Son 2 aylık)

Not: Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için “Herhangi bir lisansüstü eğitim programına kaydolmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığı” ifadelerinin yer aldığı askerlik şubesinden alınacak belgedir. Ayrıca bakaya kalanlardan; bakaya kaldıkları her dönem için "Kovuşturmaya Yer Olmadığına" dair kararın yer aldığı belge de istenir.

7. Ödeme Belgesi (Bu konudaki detaylar 'Öğrenim Ücretleri' kısmında yer almaktadır.)

 

Antalya International University MBA Programı ile Geleceğin Lider Yöneticileri Arasına Sende Katıl!

AIU MBA Tanıtım

  • AIU MBA Tanıtım